Underviserne udfordrer dig i et trygt rum og lærer dig at stille dig selv spørgsmål, der vil ændre dit liv. Og at lytte til dig selv, når du besvarer dem. For du har selv de svar, du skal bruge. En bred kreds af faglærere og gæsteundervisere sikrer, at du som studerende tilbydes højtkvalificeret undervisning  i fagområder, der relaterer tæt til gestaltterapien. Alle har forpligtet sig til at følge vores etikregler og har tavshedspligt, også når undervisningen er afsluttet.

Samtlige undervisere har mange års uddannelse bag sig. De har rutine i terapi og undervisning, forskellig erhvervserfaring og kender dagligdagen uden for den terapeutiske verden. De er praktiserende terapeuter og har egen praksis, og nogle giver også supervision.

Se NGI’s godkendte terapeuter ved at vælge “Terapeuter” som sortering. På samme måde kan du vælge at sortere på “Undervisere” og “Supervisorer”.

En træningsterapeut er en ny-uddannet terapeut eller 4. års studerende, som har opnået fakultetets godkendelse til at tage egne klienter uden for NGI, forudsat at terapeuten jævnligt går i supervision. Træningsterapeuten kan altså ikke tage studerende i terapi.

Læs her, når du som studerende skal vælge terapeut eller supervisor