Evaluering

Nordisk Gestalt Institut er evalueret efter nøjagtigt samme kriterier som andre ‘godkendte’ institutter.

  • Men… I Danmark er psykoterapeutuddannelsen desværre hverken reguleret eller rammesat af nogen officiel myndighed.
  • Derfor findes ingen officiel, myndighedsreguleret akkreditering, certificering eller godkendelse.
  • Det kan vi, der tager branchen alvorligt, kun beklage. Fordi:

Uddannelsesinstitutterne er privatejede og ikke underkastet nogen lovmæssige bestemmelser, hverken af staten eller uvildige instanser. Ingen psykoterapeutuddannelser kan derfor kalde sig “godkendt” eller “akkrediteret” af staten eller andre myndigheder.

Deraf følger, at titlen “psykoterapeut” ikke er beskyttet, og at enhver i princippet kan kalde sig psykoterapeut.

Nogle terapeuter oplyser desværre, at de eller deres uddannelse er “akkrediteret af staten”. Det er fejlagtigt. En sådan akkreditering  findes ikke i Danmark. Se en kort beskrivelse af området her.

Evaluering – en slags selvjustits

Ansvaret for uddannelsernes kvalitet påhviler dermed institutterne selv. For at sikre denne kvalitet lader mange institutter sig evaluere efter en fastlagt og struktureret procedure. Evalueringen gennemføres mod betaling af et privat firma, der hedder Reflektor. Firmaet kontrollerer, at de enkelte institutter lever op til nogle bestemte krav, der hviler på fortolkningen af en række kriterier, som i 2004 blev beskrevet i et samarbejde mellem bl.a. undervisnings-, sundheds- og indenrigsministeriet. Kvalitetskriterierne og deres fortolkning kan læses både på Reflektors hjemmeside og på Psykoterapeutforeningens.

Beklageligvis fandt man aldrig frem til enighed om en statslig regulering af kvalitetskravene. Branchen er således overladt til en frivillig evaluering efter de nævnte kvalitetskrav. Processen er p.t. eneste mulighed for studerende at sikre, at et institut lever op til et sæt minimumskrav.

Eksamen fra et evalueret institut giver ret til optagelse i Dansk Psykoterapeutforening og betegnelsen “Psykoterapeut (mpf)”. Den anden danske psykoterapeutiske forening (Foreningen af Danske Psykoterapeuter) stiller ikke dette krav.

Der er lang række krav til godkendt evaluering. Et af dem er lektionsantallet og lektionernes fordeling. Skemaet her viser, hvordan NGI’s undervisning lever op til de p.t. gældende krav:

Lektionsopgørelse.09.2014

På disse links kan du læse mere om evalueringsproces og kvalitetskrav:

www.reflektor.nu

www.psykoterapeutforeningen.dk

 

Den bedst mulige kvalitetssikring

NGI har underlagt sig de gældende etiske regler, som er udformede af Dansk Psykoterapeutforening. Vi lader os evaluere efter reglerne og opfylder samtlige af de opstillede kvalitetskriterier uden afvigelser. Derfor er vi også på listen over de institutter, som Dansk Psykoterapeutforening har godkendt og anbefaler .

GODKENDT OG ANBEFALET

Vi deltager i evalueringen, fordi den p.t. er den bedst mulige kvalitetssikring. Vi vælger at se den som en blåstempling af niveau og kvalitet i vores uddannelsestilbud.

Samtidig mener vi også, at det ville være langt bedre, om psykoterapeutuddannelsen overgik til statsligt regi. Der er for os at se en skævhed i, at man som privat virksomhed skal lade sig evaluere af en anden privat virksomhed.

Vi anbefaler derfor enhver uddannelsessøgende at besøge og eventuelt afprøve de forskellige institutter, som er i ens personlige fokus. Og at sikre sig, at studiehåndbog, litteraturliste og andre relevante områder virker solide og tiltalende, og at terapeuter og undervisere er erfarne, uddannet fra et velrenommeret institut og er medlem af en psykoterapeutisk forening.

Og endelig: spørg nogen, der går  eller har gået på instituttet. En personlig anbefaling er den sikreste ‘godkendelse,’ man kan få.

Dansk Psykoterapeutforening, der er landets ældste og største, optager i øvrigt kun nye medlemmer, der er uddannet fra et godkendt (evalueret institut).
Står du og skal vælge terapeut, så se evt. vejledningen om valg af terapeut her.

Nordisk Gestalt Institut er godkendt og evalueret

En evaluering gælder i 4 år og skal derefter fornyes. Klik på Evalueringsbeviset for at komme til evalueringsinstituttets hjemmeside. Der kan du se evalueringskriterierne. Eller du kan læse dem her.