Formål med uddannelsen til gestaltterapeut

Den 4-årige uddannelse til gestaltterapeut består på NGI af to forløb:

a. en to-årig, selvstændig og kompetencegivende uddannelse til Gestaltpraktiker og
b. en to-årig overbygning.

Den samlede, fireårige uddannelse (a+b) har til formål at

1. kvalificere den studerende til erhvervsmæssigt at udføre psykoterapi inden for de kvalitetskriterier, som er fastlagt for private psykoterapiuddannelser, både mht. praktisk og teoretisk kunnen
2. give den studerende konkrete erhvervskompetencer inden for kommunikation, samarbejde, undervisning, udvikling og ledelse.

Det samlede, fireårige forløb giver den studerende følgende kompetencer:

• Styrket indsigt i egen personlighed, udviklingspotentiale, styrker og sårbarhedsområder
• Højt udviklet ansvarlighed og opmærksomhed i relationer (både privat og erhvervsmæssigt) gennem indsigt i og forståelse for egen kontaktstil og kontaktkompetencer
• Indsigt og viden om, hvilken betydning den enkeltes værdigrundlag, menneskesyn og etik har for mellemmenneskelige relationer
• Faglige og personlige kompetencer til at arbejde professionelt med mennesker, både individuelt og i grupper
• Kritisk holdning til udførelse af psykoterapi og viden om faglig forsvarlig visitering af klienter, herun-der solidt kendskab til personlighedsforstyrrelse og til, hvor grænserne for forsvarlig psykoterapi går.

© Copyright 2021 - Nordisk Gestalt Institut ApS