Privatlivspolitik og persondataforordningen

I henhold til de reglerne i Persondataforordningen skal vi oplyse dig om,  hvilke personoplysninger virksomheden  opbevarer om dig, og du skal være indforstået med, at vi opbevarer de nævnte oplysninger.

Hvis du er kunde hos os, har vi registreret navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Vi benytter disse data til at kunne sende dig oplysninger om det du har købt, og til at kunne udstede fakturaer, ordrebekræftigelser og kvitteringer.

Hvis du er studerende hos os, har vi registreret navn, adresse, telefonnummer og emailadresse, samt de modulevalueringer du selv har indtastet. Vi benytter disse data til at kunne kontakte dig og til at evaluere vores produkter. Desuden har du ved indmeldelse udfyldt et visitationsskema med diverse oplysninger. Disse forefindes kun i den original du selv har udfyldt, og den opbevares i sikret boks. Visitationsskemaet benyttes som dokumentation ved eventuel indmeldelse i en psykoterapeutforening, og udleveres til dig ved endt studieforløb.

Vi udleverer ikke de ovennævnte oplysninger til trediepart, udover i disse tilfælde:

  • en underviser får udleveret kontaktliste til de hold som vedkommende underviser.
  • en censor får oplyst navne på de eksaminander som går til eksamen.
  • Reflektor har ved evalueringsprocessen adgang til kontaktlister.

Vi skal desuden oplyse:

  • at du har ret til at gøre indsigelse imod, at vi opbevarer disse oplysninger,
  • at du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig,
  • at du har ret til at få dem rettet, hvis der er fejl,
  • at vi sletter oplysningerne, hvis du ønsker det,
  • at du kan klage til Datatilsynet.

Data-ansvarlig og kontaktperson i denne forbindelse er Klaus Lagermann, som kan kontaktes på admin@nytngi.dk