TAG EN DIPLOMERING

Diplomeringsåret er et specialeår, hvorigennem den studerende kvalificerer sig til en psykoterapeutisk diplomeksamen. Den studerende løser en række opgaver og prøver samt skriver en dybtgående opgave på bachelorniveau, hvori der undersøges en relevant problemstilling.

Emnet godkendes af den studerendes vejleder, der er en af instituttets undervisere. Vejlederen kan ikke være eksaminator for den studerende. Som afslutning på året fremlægger og forsvarer den studerende sin opgave ved en 60 minutters prøve med intern censor.

Diplomåret læses i en diplomklasse, der fordeler sig over 6 søndage (9.30-16.00). Diplomklassen oprettes, når der er mindst 5 studerende. Send en mail til diplom@nytngi.dk, hvis du er interesseret.

Diplomeringen kræver følgende:

 1. Bestået 4-årig eksamen som exam. psykoterapeut
 2. Klinisk praksis 150 timer – dvs. afviklede klienttimer som individual- eller parterapeut
 3.  Praktisk prøve i form af
  •  en individualterapi  (45 min.) på et nybegynderhold samt
  • en gruppeterapi i akvariemodel  (60 min.)  (dvs halvgruppe) på NGI
 4. Et foredrag for min. 12 tilhørere på 45-60 min. om et terapeutisk emne
 5. 25 timers praksis som leder af en samtalegruppe. Herunder 3 timers supervision:
  • 1 times direkte supervision af arbejdet med gruppen,
  • 1 times supervision på lederrolle og
  • 1 times evaluering af arbejdet.
 6. Projekt / skriftlig opgave
  • 25-30 A4 siders undersøgelse af et psykoterapeutisk emne på basis af teori, praksis og egen erfaring og 3000 s. litteratur. De 3000 sider skal omfatte min. 1000 sider obligatorisk litteratur og max. 2000 sider selvvalgt litteratur.
 7. Bestået prøve i projekt og litteratur (ca 1 time, intern censor). Præstationen bedømmes efter gældende karakterskala.

Læs om diplomuddannelsen i detaljer her.

Loading Quotes...

© Copyright 2014 - Nordisk Gestalt Institut ApS