SPECIALEÅR: TAG EN DIPLOMERING

Diplomeringsåret er et specialeår for færdiguddannede psykoterapeuter, hvorigennem den studerende kvalificerer sig til en psykoterapeutisk diplomeksamen. Den studerende kvalificerer sig gennem en række opgaver og prøver samt skriver en dybtgående opgave på bachelorniveau, hvori der undersøges en relevant problemstilling.

Som afslutning på året fremlægger og forsvarer den studerende sin opgave ved en 60 minutters prøve med intern censor. Den eksaminerede kan kalde sig ‘exam. dipl. psykoterapeut’.

Diplomåret læses i en diplomklasse, der fordeler sig over 6 weekends. Diplomklassen oprettes, når der er mindst 5 studerende. Send en mail til diplom@nytngi.dk, hvis du er interesseret.

Diplomeringen kræver følgende:

 1. Bestået 4-årig eksamen som exam. psykoterapeut
 2. Klinisk praksis: 5 individualklientforløb à 8 sessioner – ialt 40 timer. Forløbene kan afvikles før eller under diplomstudiet.
 3.  Praktisk prøve i form af
  •  en individualterapi  (60 min.) på et nybegynderhold samt
  • en gruppeterapi i akvariemodel  (90 min.)  (dvs halvgruppe) på NGI
 4. Et foredrag for min. 10 tilhørere på 45-60 min. om et terapeutisk emne, evt. for afgangsholdet på psykoterapeutuddannelsen
 5. 25 timers praksis som leder af en samtalegruppe. Herunder 3 timers supervision:
  • 1 times direkte supervision af arbejdet med gruppen,
  • 1 times supervision på lederrolle og
  • 1 times evaluering af arbejdet.
 6. Projekt / skriftlig opgave
  • 25-30 A4 siders undersøgelse af et psykoterapeutisk emne på basis af teori, praksis og egen erfaring og 3000 s. litteratur. De 3000 sider skal omfatte min. 1000 sider obligatorisk litteratur og max. 2000 sider selvvalgt litteratur.
 7. Bestået prøve i projekt og litteratur (ca 1 time, intern censor). Præstationen bedømmes efter gældende karakterskala.

Læs om diplomuddannelsen i detaljer her.

Loading Quotes...

Skriv til os

© Copyright 2021 - Nordisk Gestalt Institut ApS