Gestaltpraktiker

År 1 og 2
Årlig kursusafgift 32.000 kr.
Uddannelsesterapi (frivillig på 1. og 2. år): Afhænger af terapeuten
Eksamenshonorar, Gestaltterapiens historie og idégrundlag (ml 2. og 3. år) 2.000 kr
Bogkøb: ikke medregnet

Kursusafgiften kan afregnes på fire forskellige måder. Se betalingsmodeller her.

Gestalterapeut

 År 3 og 4
Årlig kursusafgift 32.000 kr.
Eksamenshonorar, Teoretisk gestaltterapi (synopsiseksamen, 4.år) 2.000 kr
Bogkøb: ikke medregnet. Meget litteratur findes i grupperummet, og pensumlitteratur kan fås brugt eller lånes på biblioteket.
Hertil kommer 25 supervisionstimer og 60 timers egenterapi, som den studerende søger separat. 50% af egenterapien kan tages som supervisionsklient og er dermed gratis.

Kursusafgiften kan afregnes på fire forskellige måder. Se betalingsmodeller her.

Samlede udgifter: Gestaltpraktiker og Gestaltterapeut = eksam. gestaltterapeut

Lektioner (45 min.) Års-
afgift
Egenterapi
ialt 60 timer 1)
Supervision
(i alt 25 t.)
Eksamens
afgift
Total pr. år
ex. egenterapi ex. teorieksamen

Total pr. år
incl. egenterapi
+ teorieksamen

År 1

239

32.000

12.000 (15 t.)

32.000

44.000

År 2

240

32.000

12.000 (15 t.)

2.000

32.000

46.000

2 års gestaltpraktikerforløb uden terapi, supervision og eksamen
64.000

 

2 års gestaltpraktikerforløb incl. terapi, supervision og eksamen

88.000

 

År 3

240

32.000

12.000 (15 t.)

10.000

2.000

56.000

År 4

247

32.000

12.000 (15 t.)

10.000

2.000

56.000

 Gestaltpraktiker + Gestaltterapeut i alt 4 år
194.000

Diplomering

12 kursusdage (6 weekends) kl 9.30 – 16.00

18.000

3 timers supervision på tilrettelæggelse og gennemførelse af gruppeforløb

2.400

2 timers vejledning [1] på opgave

4.800

1 times direkte supervision på foredrag (Indirekte supervision kan tilkøbes)

1.200

Eksamensgebyr[2] (Eksamination med intern censor)

2.500

Pris i alt

28.900


[1]  Den studerende vælger selv vejleder. Denne skal godkendes af diplomklassens underviser. Der kan tilkøbes yderligere vejledningstimer. Disse afregnes direkte med vejleder

[2] Dækker undervisers gennemlæsning og godkendelse af opgave + 45-50 min mundtlig eksamination med intern censur

Diplomering – betaling

Kursusafgiften kan betales på tre måder:

  1. Hele beløbet betales  4 dage inden kursusstart og modtager kontantrabat kr. 1.000,-
    i alt DKK 27.900,-
  2. Der betales et startgebyr på DKK 3.000, og derefter 7 rater à DKK 3.700-,
    hver gang 7 arbejdsdage før mødedato, i alt DKK 28.900,-
  3. Der kan betales pr. kursusdag, dvs. 6 rater à DKK 4.400,- + eksamensgebyr DKK 2.500,
    hver gang senest 7 arbejdsdage før mødedato., i alt DKK 28.900,-


Diplomeringskurset og kravene til den studerende er beskrevet i et særskilt dokument, der ligger i grupperummet.

Kurser og workshops

KursusformOplevelsesorienteret med mange øvelser, vekslende mellem indi-viduelle og gruppe­øvelser og oplæg fra underviser. Vær parat til at involvere og engagere dig både i egne og hele gruppens processer.
Varighed2 dage fra 10.00-16.30 incl. let frokost, kaffe, te og frugt
Deltagerantal Min. 10, max 16
Tilmeldingwww.nytngi.dk/kurser
StedNordisk Gestalt Institut, N.W.Gadesvej 4A, 3480 Fredensborg. Tlf. 70 70 16 16
PriserKøber du mere end 2 kurser og betaler dem på én gang, får du rabat. Du sparer mere, jo flere kurser du køber. Og vælger selv, hvilke det skal være.
1 kursus3.950,-
2 kurser7.900,-
3 kurser (5% rabat)11.258,- (spar 593,-)
4 kurser (8% rabat)14.536,- (spar 1.264,-)
5 kurser (10% rabat)17.775,- (spar 1.975,-)
6 kurser (12% rabat)20.856,- (spar 2.844,-)
BetalingDanske Bank, reg.nr. 3544, kto 3544-5175 275
© Copyright 2014 - Nordisk Gestalt Institut ApS