Priser pr. 01.01.2019

Gestaltpraktiker

År 1 og 2
Årlig kursusafgift 35.000 kr.
Uddannelsesterapi (frivillig på 1. og 2. år): Afhænger af terapeuten
Eksamenshonorar, Gestaltterapiens historie og idégrundlag (ml 2. og 3. år) 2.500 kr
Bogkøb: ikke medregnet

Kursusafgiften kan afregnes på fire forskellige måder. Se betalingsmodeller her.

Gestalterapeut

 År 3 og 4
Årlig kursusafgift 35.000 kr.
Eksamenshonorar, Teoretisk gestaltterapi (synopsiseksamen, 4.år) 2.500 kr
Bogkøb: ikke medregnet. Meget litteratur findes i grupperummet, og pensumlitteratur kan fås brugt eller lånes på biblioteket.
Hertil kommer 25 supervisionstimer og 60 timers egenterapi, som den studerende søger separat. 50% af egenterapien kan tages som supervisionsklient og er dermed gratis.

Kursusafgiften kan afregnes på fire forskellige måder. Se betalingsmodeller her.

Diplomering (specialeår – for gestaltterapeuter)

12 kursusdage (6 weekends) kl 9.30 – 16.00

20.000

3 timers supervision på tilrettelæggelse og gennemførelse af gruppeforløb

2.500

2 timers vejledning [1] på opgave

4.800

1 times direkte supervision på foredrag (Indirekte supervision kan tilkøbes)

1.200

Eksamensgebyr[2] (Eksamination med intern censor)

2.500

Pris i alt

31.000


[1]  Den studerende vælger selv vejleder. Denne skal godkendes af diplomklassens underviser. Der kan tilkøbes yderligere vejledningstimer. Disse afregnes direkte med vejleder

[2] Dækker undervisers gennemlæsning og godkendelse af opgave + 45-50 min mundtlig eksamination med intern censur

Diplomering – betaling

Kursusafgiften kan betales på tre måder:

  1. Hele beløbet betales  4 dage inden kursusstart og modtager kontantrabat kr. 1.000,-
    i alt DKK 30.000,-
  2. Der betales et startgebyr på DKK 2.000, og derefter 7 rater à DKK 4.000-,
    hver gang 7 arbejdsdage før mødedato, i alt DKK 30.000,-
  3. Der kan betales pr. kursusdag, dvs. 6 rater à DKK 5.000,- + eksamensgebyr DKK 2.500,
    hver gang senest 7 arbejdsdage før mødedato., i alt DKK 30.000,-


Diplomeringskurset og kravene til den studerende er beskrevet i et særskilt dokument, der ligger i grupperummet.

© Copyright 2014 - Nordisk Gestalt Institut ApS