Der kan påregnes en årlig pristalsreguleret stigning.

Gestaltpraktiker (basisår 1 & 2), pr. år:

Årlig kursusafgift pr. 01.01.22 38.000 kr.
Uddannelsesterapi: Ialt 30 timer *) (15 timer pr. år) ialt ca. : Afhænger af terapeuten
*) 50% af terapitimerne kan gratis tages som supervisionsklient
Bogkøb: ikke medregnet

Kursusafgiften kan afregnes på tre forskellige måder: som engangsbeløb eller i kvartalsvise el. månedlige rater.

Psykoterapeut (Gestaltterapeut)

Overbygning, år 3 og 4
Årlig kursusafgift pr. 01.01.22 38.000 kr.
Eksamenshonorar, Teoretisk gestaltterapi (synopsiseksamen, 4.år) 2.500 kr
Bogkøb: ikke medregnet. Meget litteratur findes i grupperummet, og pensumlitteratur kan fås brugt eller lånes på biblioteket.
Hertil kommer 25 supervisionstimer og 60 timers egenterapi, som den studerende søger separat. 50% af egenterapien kan tages som supervisionsklient og er dermed gratis.

Kursusafgiften kan afregnes på fire forskellige måder, som engangsbeløb eller fordelt i 4, 10 eller 12 årlige rater.

Diplomering (specialeår – for eksaminerede psykoterapeuter)

12 kursusdage (6 weekends) kl 9.30 – 16.00

20.000

3 timers supervision på tilrettelæggelse og gennemførelse af gruppeforløb

2.500

2 timers vejledning på opgave

5.800

1 times direkte supervision på foredrag (Indirekte supervision kan tilkøbes)

1.200

Eksamensgebyr

2.500

Pris i alt

32.000


Diplomering – betaling

Kursusafgiften kan betales på flg. måder:

  1. Hele beløbet betales 14 dage inden kursusstart og modtager kontantrabat kr. 1.000,-
    i alt DKK 31.000,-
  2. Der betales et indmeldelsesgebyr på DKK 2.000. Derefter kan du betale over 6, 10 eller 12 mdr hver den 1. i måneden:
    • 6 mdr: 6 rater à DKK 5.000
    • 10 mdr: 10 rater à DKK 3.000,-
    • 12 mdr: 12 rater à kr 2.500,-

Diplomeringskurset og kravene til den studerende er beskrevet i detaljer her.

© Copyright 2021 - Nordisk Gestalt Institut ApS