Vi uddanner psykoterapeuter.

Du får en alsidig, brugbar erhvervsuddannelse, en personlig opdagelsesrejse – og en anden måde at være i livet på.

Mennesket er i konstant forandring – og dog den samme. Som er hav, der består af det samme vand i forskellige udformninger. Men det er sjældent ved at ville forandring, at den sker. Den indtræder, når individet accepterer dét, som ér. Fx at tiden og livets uundgåelige afslutning er eksistentielle vilkår, som enhver må forholde sig til.

Grundtanken er, at du altid er i forandring, og at din omverden er uløseligt og gensidigt forbundne. Din måde at være i verden på er et resultat af forholdet mellem dig, de andre, din omverden og dine vilkår. Din eksistens er altid i spil.

Vi uddanner mennesker i liv, eksistens og meningsfuldhed.

God psykoterapi består af både kontakt, klarhed, respekt og etik, og vores arbejdsgrundlag hviler på et helhedsorienteret menneskesyn. Krop, følelser, hjerne og sjæl er alle vigtige elementer i dét at være menneske, og derfor arbejder vi holistisk og fokuserer på kontakt og dialog, opmærksomhed og brug af sind, sanser og kropsfornemmelser.

Winnie Haarløv
Institutleder

Vide mere?

Ring 7070 1616

info@nytngi.dk

© Copyright 2021 - Nordisk Gestalt Institut ApS