Bent Falk

Praksis:  Rygårds Alle 53, 2900 Hellerup
Telefon28 10 34 88

Bent Falk tager som udgangspunkt ikke individualklienter.

Cand. theol. og psykoterapeut, MPF, f. 1943. Tidligere sygehuspræst, siden 1982 privatpraktiserende gestaltterapeut i Hellerup.

Lærer ved kurser i sjælesorg og psykoterapi på Præstehøjskolen i Løgumkloster samt ved trænings- og supervisionskurser for præster, sygehuspersonale m.v. i Danmark og udlandet.

Udstrakt foredragsvirksomhed, bl.a. i Danmarks Radio, om religiøse, psykologiske og eksistentielle emner.