HVAD ER GESTALTTERAPI?

Det gestaltfilosofiske menneskesyn er holistisk og betragter et menneske som en helhed af krop, sind, tanker og følelser. Det centrale er mødet – både med alle dele af sig selv og med andre. De fire gestaltiske grundkompetencer gør det muligt at møde sig selv og andre autentisk og uden forstillelse eller masker:

  • Kontakt: jeg et et menneske, og derfor afhængig af kontakt, både med mig selv og andre. Mangel på kontakt gør mig ensom og vækker følelsen af at være overset, forbigået, værdiløs. Når jeg har kontakt med mig selv, kan jeg mærke mine følelser og forstå, hvad de handler om. Så kan jeg vælge at åbne og lukke mig på den måde, jeg finder mest hensigtsmæssig i situationen og være i kontakt med andre på den måde, jeg ønsker.
  • Ansvar: jeg har ansvar for mit liv og for, hvordan jeg lever det. Det er ikke andres ansvar at gøre mig glad, læse mine tanker eller opfylde mine behov. Det er min eget ansvar. Og kun mit. Mine følelser er mine, og jeg har ansvaret for, hvad jeg gør med dem – om jeg vælger at holde dem tilbage, udtrykke dem eller vise mine grænser. Så bliver jeg tydelig, og det bliver klart hvad der er mig, og hvad der er ikke-mig. Når jeg kender og respekterer mine grænser, får jeg mod til at åbne mig for kontakt – og til at adskille mig, når det er bedst for mig.
  • Nuet: jeg er bevidst om, at hver dag og hver time består af en række øjeblikke. Fortiden er gået, og fremtiden er endnu ikke kommet. Kun nu’et er reelt, alt andet er minder og fantasier. Det er i nu’et, jeg mærker mine følelser og behov. Jeg kan erindre fortiden og drømme om fremtiden, men jeg mærker mine følelser nu.
  • Opmærksomhed: jeg ved, at hvert øjeblik består af valg. Højre eller venstre? Blive eller gå? Slippe vreden løs eller beherske mig? Jeg må hele tiden vælge. Ikke at vælge er også et valg: det er at vælge at lade stå til. Valg kan kun træffes i nu’et, og kun når jeg er bevidst om mine valg, kan jeg tage ansvar for dem og øge muligheden for at skabe et meningsfuldt liv.
© Copyright 2021 - Nordisk Gestalt Institut ApS