• Lever du det liv, du ønsker?

  Mennesket er som havet: forandring er altid mulig.

 • Udvikling og vækst er dit valg.

  Som havet er du i evig forandring. Og dog den samme.

 • Mennesket er altid i bevægelse.

  Derfor er der altid andre måder at se verden på.

 • Du behøver ikke at blive en anden.

  Bliv hellere dig selv: den, du ér. Det åbner for et meningsfuldt liv.

Vi uddanner gestaltterapeuter.

Gestalt (=helhed) er en erhvervsuddannelse, en personlig opdagelsesrejse – og en anden måde at være i livet på.

Mennesket er i konstant forandring – og dog den samme. Som er hav, der består af det samme vand i forskellige udformninger. Men det er sjældent ved at ville forandring, at den sker. Den indtræder, når individet accepterer dét, som ér. Fx at tiden og livets uundgåelige afslutning er eksistentielle vilkår, som enhver må forholde sig til.

Gestalttankens fundament er, at du altid er i forandring, og at din omverden er uløseligt og gensidigt forbundne. Din måde at være i verden på er et resultat af forholdet mellem dig, de andre, din omverden og dine vilkår. Din eksistens er altid i spil.

Vi uddanner mennesker i gestalt. Og i liv, eksistens og meningsfuldhed.

Moderne gestalt består af både kontakt, klarhed og respekt, og  arbejdsgrundlaget hviler på et helhedsorienteret menneskesyn. Krop, følelser, hjerne og sjæl er alle vigtige elementer i dét at være menneske, og derfor er gestaltmetoden holistisk og består af kontakt og dialog, opmærksomhed og brug af sind, sanser og kropsfornemmelser.

Loading Quotes...

Winnie Haarløv
institutleder

Vil du have tilbud om foredrag, workshops og andre arrangementer? Indtast din email.

Træningsgruppe

Gestalt Manifest

Sådan træner vi studerende i klassisk gestalt

Gestalt - hvad? Se videoen

Gestalt på jobbet
Efteruddannelser

Spørgsmål & Svar
Gaver

Vi er anderledes

© Copyright 2014 - Nordisk Gestalt Institut ApS