Fænomenologi i terapien

Ordet fænomenologi er sammensat af ’fænomen’, der betyder ’erfarbar fremtoning’ – og ’logi’, der betyder ’tænkning’. Fænomenologien er altså ’tænkningen om de erfarbare fremtoninger’.

Mange gestaltterapeuter har svært ved at fastholde det fænomenologiske aspekt i praksis og kommer derfor let til at flagre rundt mellem forskellige metoder eller teknikker, der er hentet fra andre terapiformer. Det skaber forvirring for både klienten og terapeuten selv.

Gestaltterapi er imidlertid hverken en samling teknikker eller en pragmatisk, eklektisk terapi, der satser på løsninger.

Gestaltterapi er en konsistent psykoterapi, hvor livssyn, psykologisk teori og metode udgør en sammenhængende helhed, der er gennemsyret af en fænomenologisk holdning.

Det betyder meget kort sagt, at gestaltterapeutens opgave er at hjælpe klienten til at forholde sig til fænomenerne, sådan som hun/han oplever dem med sine sanser. Og ikke som hun ønsker, de skal være eller som, de bør være eller har været eller har til hensigt at være.

“Virkeligheden kan være en grimrian.

– Hanne Hostrup

Den fænomenologiske filosofi bygger i sin enkelthed på ideen om, at virkeligheden ER, som den opleves.

Virkeligheden ligger derfor ikke ”nedenunder”, i det ”ubevidste” eller i fortiden eller i fremtiden. Virkeligheden er hele tiden til stede som det, vi kan opfatte med sanserne, og som vi kan forholde os til med vores handlinger.

Den fænomenologiske forankring i gestaltterapi forpligter dermed gestaltterapeuten til at hjælpe klienten til at opdage HVORDAN,  hun/han bærer sig (konkret)  ad med at være den, hun/han ER”.

Artikel om fænomenologiens fire principper

Terapiens mål er klarhed

For at navigere i og forholde sig til sin situation må klienten kende og erkende den. Det er logisk, og alligevel kender alle psykoterapeuter til klienter, der har vanskeligt ved at se deres egen virkelighed, som den ér.

Det kan da også være både barsk, smertefuldt og uvelkomment at se sig selv og en svær situation med åbne øjne. Men når klienten opdager, hvad der foregår og hvordan han bærer sig ad med at være sig, vil der oftest ske en forandring.

Den terapeut, der støtter sin klient i at se virkeligheden gennem farvede briller, ønsketænkning eller fortielser, medvirker til at blokere for klientens indsigt.

Terapiens mål er derfor hverken at sløre, opbløde eller pynte på virkeligheden. Det er at bidrage til at klarhed over, hvordan klienten forholder sig til sig selv, sin virkelighed og de fænomener, den omfatter.

Hør, hvordan Hanne Hostrup arbejder med fænomenologi

og hvorfor begreber som feedback, eksistens og feltteori er helt centrale begreber i en terapi, der bygger på det klassiske gestaltterapeutiske fundament.

Få indsigter, aha-oplevelser og et par gode grin og gys, når Hanne med eksempler også viser, hvordan det ikke skal gøres.

P.S.: ved foredraget kan du købe Hannes bøger for 200,- pr. stk.

298,00 DKK

På lager

Tid og sted

  • Tid: Onsdag 01. maj 2019, kl. 17.00-ca.19
  • Sted: Centralt i København (afhænger af antal tilmeldinger)
  • Oplægsholder: Hanne Hostrup, lic. psych., gestaltterapeut, supervisor og forfatter
  • Pris: kr. 298,-
  • Sidste frist for køb: 17. april 2019
  • Afbud: Op til 17. april returneres beløbet minus 20% i adm. gebyr. Ved senere afbud: ingen refusion.

DET PRAKTISKE

ORDREBEKRÆFTELSE: Når dit køb er gennemført og accepteret, modtager du en ordrebekræftelse (bevis på køb) på den mailadresse, du har opgivet. Denne er din adgangsbillet og bedes medbragt, når du møder op.  Du modtager ikke yderligere besked eller information herefter.

Modtager du ikke bekræftelsen, så tjek venligst dit spamfilter. Er den heller ikke havnet dér, så henvend dig til info@nytngi.dk.

Bemærk venligst, at beløbet iflg. købelovens bestemmelser først må trækkes på din konto, når afbudsfristen er overskredet. Du vil derfor først se trækket på din konto efter denne dato.

© Copyright 2014 - Nordisk Gestalt Institut ApS