325,00 DKK

Ikke på lager

“Hjælperens udfordring i mødet med den døende og de pårørende er at turde mærke sine følelser og i et passende omfang give udtryk for dem over for de ramte, hvad enten det drejer sig om glæde, sorg, vrede eller frygt.

Når hjælperen er ægte i sine udsagn og ikke forsøger at spille en bestemt rolle, øger hans/hendes følelser kontakten til de sørgende og skræmte.

Her er det vigtigt, at hjælperen kan skelne mellem på den ene side det personlige, dvs. det, der sker med ham/hende som person i selve kontakten med den anden, og på den anden side det private, dvs. det, der sker eller er sket i hjælperens liv i øvrigt.

Det personlige har den hjælpsøgende en naturlig adkomst til at erfare noget om, men det private bør den anden normalt ikke indvies i.”

Citat: Bent Falk

Grænser skaber kontakt

En klar grænse mellem hjælperen og den hjælpsøgende skaber kontakt, ikke afstand (som mange lader til at frygte). Forskelle i meninger, ønsker, værdier, tro, funktioner og livssituation må derfor gerne komme til udtryk.

Efter en indledning i foredragsform arbejder Bent Falk erfaringsbaseret i dialog med enkelte deltagere, afvekslende med dialog med hele gruppen. Derfor vil han værdsætte, at deltagerne overvejer nogle problemstillinger, han kan arbejde med ved hjælp af metoden med ”den tomme stol.”

Deltagerne behøver ikke at forberede et længere samtaleforløb. En enkelt replik fra en hjælpsøgende (patient, klient, pårørende, borger), som hjælperen har syntes, det var svært at svare på, eller frygter at skulle svare på engang, eller som er typisk for den pågældende gruppe af borgere (f.eks. forskellige varianter af ”jeg er ikke god nok”, præstationsangst, livets mening eller selvmords-tanker) er tilstrækkelig til at sætte arbejdet i gang.

At tale om døden

En hjælper er hverken dygtig, vidende eller effektiv. Tværtimod. Han er ikke ekspert på den syge eller pårørendes besvær, for han ved kun dét, han får at vide; han hjælper så lidt som muligt og er ærligt tilstede som den, han fænomenologisk er, dvs. med sine sanseiagttagelser, følelser og ønsker. Og med sine begrænsninger.

BF.bog1

En nyklassiker, som enkelt og let forståeligt beskriver mange aspekter i den hjælpende samtale, og som giver stof til eftertanke trods sit beskedne antal sider.. 3. udgave er både revideret og opdateret.

Andre bøger af Bent Falk

  • Kærlighedens pris”, Frederiksberg, Forlaget Anis, 1998; 3. udvidede og reviderede udgave 2009.
  • I virkeligheden. Supervision i gestaltterapeutisk sjælesorg”. Forlaget Anis 2006 (2. opl. 2009)
  • ”Den fænomenologisk-eksistentielle samtale”, kapitel i ”Kommunikation for sundheds-professionelle”, red. Kim Jørgensen, GAD 2010; 4. udgave 2017.
  • ”Ved livets afslutning – om palliativ omsorg, pleje og behandling” – kapitlet ”Den personlige og professionelle samtale med kriseramte patienter og pårørende” i red. Regner Birkelund, Aarhus Universitetsforlag 2011.

“Alle hjælpende samtaler handler om ønske (motivation). Og frygt (modstand) i forbindelse med dette ønske.”

– Bent Falk, psykoterapeut MPF, cand. theol, forfatter

Om at forholde sig til døden siger Bent Falk bl.a.:

“Hjælperens udfordring i mødet med den døende og de pårørende er at turde mærke sine følelser og i et passende omfang give udtryk for dem over for de ramte, hvad enten det drejer sig om glæde, sorg, vrede eller frygt. /../

Indhold

Efter en indledning i foredragsform arbejder jeg erfaringsbaseret i dialog med enkelte deltagere, afvekslende med dialog med hele gruppen. Derfor vil jeg værdsætte, at deltagerne overvejer nogle problemstillinger, vi kan arbejde med. Deltagerne behøver ikke at forberede et længere samtaleforløb. En enkelt replik fra en hjælpsøgende (patient, klient, pårørende, borger), som hjælperen har syntes, det var svært at svare på eller frygter at skulle svare på engang, (f.eks. forskellige varianter af ”jeg er ikke god nok”, præstationsangst, livets mening eller selvmordstanker) er tilstrækkelig til at sætte arbejdet i gang.”

Om Bent Falk

Cand. theol. og psykoterapeut, MPF, f. 1943. Tidligere sygehuspræst, siden 1982 privatpraktiserende gestaltterapeut i Hellerup. Lærer ved kurser i sjælesorg og psykoterapi på Præstehøjskolen i Løgumkloster samt ved trænings- og supervisionskurser for præster, sygehuspersonale m.v. i Danmark og udlandet. Udstrakt foredragsvirksomhed, bl.a. i Danmarks Radio, om religiøse, psykologiske og eksistentielle emner.

Find vej

Køb din billet nu

  • Tid: Onsdag 19. juni kl. 17.00-ca. 19.00
  • Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K
  • Pris: kr 325,-
  • Afbud: senest fredag 7. juni kl 12.00

DET PRAKTISKE

ORDREBEKRÆFTELSE: Når dit køb er gennemført, accepteret og behandlet i vores system, modtager du en ordrebekræftelse (bevis på køb) på den mailadresse, du har opgivet. Modtager du ikke bekræftelsen, så tjek venligst dit spamfilter. Er den heller ikke havnet dér, så henvend dig til info@nytngi.dk.

NB: Betaler du med MobilePay, modtager du kun kvittering, hvis du trykker på den grønne knap “Fortsæt” i MobilePay-skærmbilledet. Denne funktion er fastlagt af MobilePay.

Når arrangementet er fuldtegnet, modtager du besked og relevant, praktisk information.

325,00 DKK

Ikke på lager

© Copyright 2014 - Nordisk Gestalt Institut ApS