I sin tid på filosofistudiet havde han tænkt, at der er tidspunkter, hvor aktiv dødshjælp kan forsvares.

Nu sad han ved en kvindes dødsleje og var i tvivl. Hendes lidelse var svær at bære. Hvad ville hun få ud af endnu en dag eller to i smerte?

Næste morgen trådte Jacob Birkler (for ham var det) ind til kvinden igen. De var alene. Hun lå i sengen, tæt på døden, men hun slog øjnene op og kiggede på ham:

”Tænk, Jacob, jeg fik en dag til,” sagde hun.


Selvom det kan være svært at forstå, så er det sådan, livet også leves. ”Vi må spørge patienterne, hvad de ønsker og undgå at drage en konsekvens på deres vegne,” siger han.

At tale om livet i dødens perspektiv

En hjælper er hverken dygtig, vidende eller effektiv. Tværtimod. Han er ikke ekspert på den syge eller pårørendes besvær, for han ved kun dét, han får at vide; han hjælper så lidt som muligt og er ærligt tilstede som den, han fænomenologisk er, dvs. med sine sanseiagttagelser, følelser og ønsker. Og med sine begrænsninger.

Den hjælpende samtale undersøger på fænomenologisk og eksistentialistisk grundlag:

 1. hvordan den hjælpsøgende synes hans/hendes livssituation er
 2. hvordan han/hun ønsker at den skal blive
 3. hvad han/hun selv kan gøre for at bidrage til at dette sker, og
 4. hvad han/hun selv vil gøre for at bidrage til, at det sker
 • Fænomenologisk: kontakten baserer sig på den umiddelbare iagttagelse og beskrivelse af, hvad der sker i relationen (i kontaktfladen)
 • Eksistentiel: samtalen søger at klargøre, hvilke valg, den hjælpsøgende må foretage for at kunne hjælpe sig selv.

Både Jacob Birklers etiske overvejelser og Bent Falks terapier demonstrerer enkelheden i den fænomenologisk-eksistentialistiske tilgang til den hjælpende kontakt: at trøsten er, at der ikke er nogen trøst. Og at gode råd og trøst slet ikke er hjælp, men overgreb, og hvordan det hæmmer processen at ‘søge sandheden’ og analysere.

3.150,00 DKK

På lager

“Alle hjælpende samtaler handler om ønske (motivation). Og frygt (modstand) i forbindelse med dette ønske.”

– Bent Falk, psykoterapeut MPF, cand. theol, forfatter

Om at forholde sig til døden siger Bent Falk bl.a.:

“Hjælperens udfordring i mødet med den døende og de pårørende er at turde mærke sine følelser og i et passende omfang give udtryk for dem over for de ramte, hvad enten det drejer sig om glæde, sorg, vrede eller frygt. /../

Indhold

Efter en indledning i foredragsform arbejder jeg erfaringsbaseret i dialog med enkelte deltagere, afvekslende med dialog med hele gruppen. Derfor vil jeg værdsætte, at deltagerne overvejer nogle problemstillinger, vi kan arbejde med. Deltagerne behøver ikke at forberede et længere samtaleforløb. En enkelt replik fra en hjælpsøgende (patient, klient, pårørende, borger), som hjælperen har syntes, det var svært at svare på eller frygter at skulle svare på engang, (f.eks. forskellige varianter af ”jeg er ikke god nok”, præstationsangst, livets mening eller selvmordstanker) er tilstrækkelig til at sætte arbejdet i gang.”

Om Bent Falk

Cand. theol. og psykoterapeut, MPF Bent Falk, f. 1943. Tidligere sygehuspræst og nu privatpraktiserende i Hellerup. Lærer ved kurser i sjælesorg og psykoterapi på Præstehøjskolen i Løgumkloster samt ved trænings- og supervisionskurser for præster, sygehuspersonale m.v. i Danmark og udlandet. Udstrakt foredragsvirksomhed, bl.a. i Danmarks Radio, om religiøse, psykologiske og eksistentielle emner. Egen praksis i Hellerup siden 1982. Medlem af Psykoterapeut Foreningen, MPF. bentfalk@post6.tele.dk

Litteratur:

 • At være der hvor du er“. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1996; 3. reviderede udgave, Munksgaard 2016
 • Kærlighedens pris”, Frederiksberg, Forlaget Anis, 1998; 3. udvidede og reviderede udgave 2009.
 • I virkeligheden. Supervision i gestaltterapeutisk sjælesorg”. Forlaget Anis 2006 (2. opl. 2009)
 • ”Den fænomenologisk-eksistentielle samtale”, kapitel i ”Kommunikation for sundheds-professionelle”, red. Kim Jørgensen, GAD 2010; 4. udgave 2017.
 • ”Ved livets afslutning – om palliativ omsorg, pleje og behandling” – kapitlet ”Den personlige og professionelle samtale med kriseramte patienter og pårørende” i red. Regner Birkelund, Aarhus Universitetsforlag 2011.

BF.bog1En nyklassiker om samtaleterapi, som enkelt og let forståeligt beskriver mange aspekter i den hjælpende samtale, og som giver stof til eftertanke. Lægen, sygeplejersken, terapeuten, den pårørende får hjælp om at være konstruktivt udvidende, afventende og sig selv, når hun mødes i en samtale med et andet menneske. 3. udgave er både revideret og opdateret. “At være der hvor du er” er reflekterende og omfattende trods sit beskedne antal sider.

“Hun døde alt for tidligt. Sådan kan det lyde, når en person er død. Men vil det modsatte udtryk også give mening: Hun døde alt for sent? 

– Jacob Birkler, lektor, ph.d og fhv. formand for Det Etiske Råd

“Vi er gode til at redde livet, men dårlige til at redde døden, når den kommer. Det handler om vores forhold til døden og vores kamp for at udskyde det uafvendelige. Men i kampen for at forlænge livet, kan det tabes undervejs. Derfor er det i visse tilfælde ikke livet, vi forlænger, men snarere dødsprocessen.

Udsigt, mening og håb forbindes tit med den livsforlængende behandling, hvor der i stedet var meget andet, der kunne give mening for den dødsmærkede. Og at “livet ikke bliver udsigtsløst ved, at behandlingen er det.” Sådan skriver Jacob Birkler i en artikel, du kan læse via nedenstående link.

Indhold

På workshoppen vil Jacob Birkler beskæftige sig med og inddrage tilhørerne i diskussioner om fx:

 • Generelle etiske dilemmaer forbundet med døden, fc dødshjælp, udsigtsløs behandling, genoplivningsforsøg, forskellige transplantationsformer, obduktion etc.
 • Specifikke etiske dilemmaer i samtalen om døden (kommunikation, tilgange, pårørende, relationer etc.) med særligt henblik på en kortlægning af det etiske landskab og hvor værdikonflikterne ligger gemt.
 • Veje til håndtering af etiske dilemmaer. Gennemgang og drøftelse af en række forskellige, konkrete måder at navigere i etiske dilemmaer på – fx nytte, pligt, principper, dialog, kommunikation, relation og personlige karakteregenskaber.

Om Jacob Birkler:

Filosof med speciale i etik. Formand for Det Etiske Råd (2010-2016). ph.d. i medicinsk etik. cand.mag. i filosofi og psykologi. Forfatter til flere bøger om etik, døden m.m.

Litteraturforslag

1.: Atul Gawande: At være dødelig. Om livsforlængelse og livskvalitet. Lindhardt og Ringhof 2016.

2.: Jacob Birkler: Døden i et professionelt perspektiv. De svære valg. Munksgaard 2015.

3.: Søren Kierkegaard: Ved en grav. Søren Kierkegaards skrifter, bind 5: side 442-469.

4.: Jacob Birkler: Kan man dø for sent

(kronik: https://www.b.dk/kommentarer/kan-man-doe-for-sent)

Birkler bogI sin bog ”Døden i et professionelt perspektiv” behandler Birkler en række svære valg i forbindelse: Hvad er der på spil, og hvilke overvejelser må man gøre sig? Bogen henvender sig primært til professionelle og kan med udbytte læses af alle, der møder situationer, hvor der er involveret døende, pårørende og professionelle med hver deres ønsker, frygt og interesser.

Køb din billet nu

 • Tid: Lørdag og søndag 6.-7. oktober kl. 10.00-ca. 17.00
 • Sted: La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg
 • Frokost og øvrig forplejning: inkluderet
 • Pris: kr 3.150,-
 • Afbud: Op til fire uger før mødedato returneres beløbet minus 20% i adm. gebyr. Ved senere afbud: ingen refusion.

DET PRAKTISKE

ORDREBEKRÆFTELSE: Når dit køb er gennemført, accepteret og behandlet i vores system, modtager du en ordrebekræftelse (bevis på køb) på den mailadresse, du har opgivet. Modtager du ikke bekræftelsen, så tjek venligst dit spamfilter. Er den heller ikke havnet dér, så henvend dig til info@nytngi.dk.

NB: Betaler du med MobilePay, modtager du kun kvittering, hvis du trykker på den grønne knap “Fortsæt” i MobilePay-skærmbilledet. Denne funktion er fastlagt af MobilePay.

Når arrangementet er fuldtegnet, modtager du besked og relevant, praktisk information.

3.150,00 DKK

På lager

Find vej

© Copyright 2014 - Nordisk Gestalt Institut ApS