Winnie Haarløv

Winnie Haarløv

Institutleder
Exam. dipl. Gestaltterapeut
Forfatter

Det glæder mig oprigtigt at tilbyde et årskursus på dit gamle institut, nu i version 2.0: fuldt af energi og vokselyst.

Nordisk Gestalt Institut er anderledes. Som NGI’er ved du, at vi har vores helt egen ånd og traditioner. Og vi holder fast i vores grundlæggende opfattelser om flow og balance mellem krop, sind og sjæl. Vi er rendyrkede gestaltterapeuter og lærer de studerende at arbejde fænomenologisk, ansvarligt og i feltet med dét, der ér. Det er vi stolte af.

Og helt på perlsk følger vi opmærksomt med tiden, strømningerne og interesserer os indgående for alt det nye. Det, vi kan bruge tager vi ind. Resten lader vi ligge.

På årskurset kan du opleve nogle af de senest tilkomne emnekredse. Nogle er så nye, at selv det seneste kuld færdigeksaminerede ikke har haft dem, andre er kun afholdt et par gange. Gennemgående ledes modulerne af de undervisere, der er en del af fakultetet og underviser på psykoterapeutuddannelsen.

Meld dig til og oplev igen, hvordan der i trygge rammer hurtigt opstår forbundethed og samhørighed med plads til alle grundfølelserne.

Ses vi?

Gestaltterapeut

Erik B. Smith

Gestaltterapeut
Cand. jur & cand. mag i filosofi

www.erikbsmith.dk

1. modul: Skam & Skyld

Det er let at forstå skam som konsekvens af omgivelsernes krænkelser: overgreb, mobning osv. Det er måske knapt så indlysende, at skam kan grundlægges uden åbenbare krænkelser.

I det tidligt udeblevne øjenmøde grundlægges et livslangt selvhad. Hos den, der tidligt har følt sig uelsket, ikke set eller hørt og dermed værdiløs, findes en grundlæggende mistillid til omverden, som nemt giver anledning til angst i bedømmelsessituationer. Og det, som skal bedømmes er på det ubevidste plan netop det, som det oprindelige traume handler om. Bliver min kærlighed, mit indre barn eller mit sande selv taget imod eller afvist? Er jeg værd at elske, eller er jeg skammeligt værdiløs?

Med skyld forholder det sig anderledes. Handlinger, der udløser skyld, kan genoprettes og/eller tilgives både af den, det går ud over, og af den, der forårsager skyldhandlingen. Skylden angriber ikke Selvet. . ” Det er min skyld”, siger jeg og påtager mig dermed ansvaret.” Jeg skal nok genoprette skaden. Undskyld!” Personen frygter ikke at blive udelukket fra den sociale gruppe han tilhører.

For at rumme mødet med den skamfulde klient og være med ham / hende i skam og skyld, må vi både inden i og uden for os selv kunne kende, genkende og adskille de to fænomener, karakteristika og forekomster. Modulet vil fokusere på skammens mange ansigter og på, hvordan du kan skille dine usunde skam- og skyldfølelser fra de sunde.

Underviser:

Erik B. Smith, der har beskæftiget sig teoretisk og metodisk med skam i tre årtier. Erik arbejder gestaltisk i alt, hvad han gør – uanset om det gælder undervisning på terapeutuddannelsen, i filosofi eller i yoga.

AnnMari Max Hansen

Gestaltterapeut
Sanger, skuespiller

www.annmarimaxhansen.dk

2. modul: Krop, Stemme, Nærvær

Læren kommunikation siger, at kun 7% er vores samlede kommunikation udgøres af ord. Resten er kropssprog (55%) og stemme (38%).

Forskning har påvist, at mange af kroppens celler har en decideres hukommelse, og fra kropsterapi er der utallige eksempler på, hvordan vigtige oplevelser lagres i kroppen. De negative oplevelser kan sætter sig som blokeringer, spændinger, smerter og umiddelbart uforklarlige fornemmelser. Alt sammen noget, der kan hindre tilstedeværelsen i øjeblikket, kontakten til dig selv og andre.

Ved at arbejde bevidst med både krop og stemme kan mange af den slags forhindringer opløses. Gennem øvelser, hvor du arbejder med din krop og din stemme vil du opdage, hvordan du kommer til stede i dig selv, så både nærvær og awareness skærpes.

Underviser

AnnMari Max Hansen er skuespiller, sanger og eksamineret gestaltterapeut fra NGI. I sit arbejde bruger hun bevidst krop og stemme og har både dyb, bred og langvarig erfaring med workshops i emnet.

Suzanne Jacobsen

Exam. dipl. gestaltterapeut
Fysio- og kropsterapeut

www.ondt-i-livet.dk

3. modul: Drømme – og symbolarbejde

Dine drømme påpeger, hvad der foregår i dig og dit liv. De viser dig bevægelser i personligheden og hvordan du er i verden eksistentielt og hvad der i øjeblikket er det centrale. Drømmene kan forstås som eksistentielle billeder –  klare budskaber fra det ubevidste, der kun kan tydes subjektivt via din egen oplevelse af drømmen eller symbolet.

Drømme meddeler sig tit i symbolsprog, der sommetider ikke er umiddelbart forståeligt. Men der er altid en mening – og den kan du folde ud ved at arbejde gestaltisk med en drøm. Eller bare et billede eller et fragment af en drøm. Gestaltisk drømmearbejde viser dig, hvilket sprog netop dine drømme taler. Og hvordan du kan lære at forstå det.
På de to dage kan ca. 8 drømmere få en drøm gennemarbejdet.

Mere om drømmearbejde

På workshoppen vil du opleve

  • hvordan drømmearbejde kan praktiseres på basis af gestaltterapi, Jung og objektrelationsteori
  • hvordan billeder og symboler fra dit ubevidste viser dig klart, hvor du er i dit liv og hvad der foregår.
  • Underviser: Suzanne Jacobsen har gennem mange år lært drømmearbejde hos Jørgen Groth. Hun bruger det jævnligt i terapirummet og vil introducere metoden, arbejdsgrundlaget og arbejde drømmeterapeutisk med jer.

Kim Henningsen

Exam. gestaltterapeut
Exam. EFT-terapeut
Cand. jur.

www.terapisamtale.com

4. modul, dag 1:

Neuroaffektiv terapi og Gestalt

Perls udviklede Gestalt på basis af teorier om sindets funktioner, som snart er hundrede år gamle, og i sit her-og-nu fokus  tillagde han kun fortiden vægt i det omfang, den påvirkede individets selvudfoldelse i nuet.

I sin beskrivelse af den terapeutiske proces henviser neuroaffektiv terapi både til nyere videnskabsteori (“kaos-teorier”) og til, at hjernens udvikling har langt mere gennemgribende betydning for det voksne individ, end Perls vidste.

Neuroaffektiv terapi tager udspring i en udviklingslære, der kobler de kendte tilknytningsteorier med forskning i hjernens funktioner og udvikling i de første leveår. Teorierne peger på, hvordan individet som barn og voksen udvikler sine emotionelle og mentale strukturer  på baggrund af en tidligere udviklet kropslig sansning.

Koblingen mellem gestalt, kropsterapi og viden om hjernemønstre er med andre et match, der kan facilitere den paradoksale forandring.

På modulet får du overblik over hovedpunkterne i de to tankesæt, som umiddelbart ser ud til at anskue psykoterapiens metode fra to meget forskellige vinkler. Teorier og metoder sammenstilles med fokus på hvad der sker i terapirummet og klarlægger, hvordan og hvorfor de er forenelige.

Underviser

Kim Henningsen, exam. gestaltterapeut & EFT-terapeut. Kims arbejdsgrundlag er gestaltisk, og han benytter gestalttankens åbne arkitektur til at inddrage neuroaffektive metoder i det omfang, der er produktivt for klientens proces.

Stefan Green Meinel

Gestaltterapeut
Touching Dialogue kropsterapeut
Cert. Touching Dialogue lærer

www.gestaltterapi.info

4. modul, dag 2:

Kropsterapi: Touching Dialogue

Touching Dialogue (TD) er kropsorienteret psykoterapi, der handler om krop og forandring. Metodens formål er at styrke de indre ressourcer til personlig forandring og at give sig tid til “at være”. Det er en respektfuld berøringsterapi, hvor du som klient (fuldt påklædt) koncentrerer dig om at modtage, mærke krop, reaktioner og din inderste fornemmelse af dig selv. Terapien er dialogisk, dvs. der er dialog i både berøring og dialog med ord.

Bevidsthed og underbevidsthed påvirker uafladeligt hinanden, og begge dele foregår i kroppen. TD øger din kontakt til kroppen og skaber forbindelse mellem, hvad du mærker kropsligt, hvad du tænker og føler, og hvordan du handler. Derved kan du få mere indsigt i, hvordan du kan påvirke den ubevidste del af dine beslutningsproces foregår.

TD er velegnet til at hele smertefulde følelsesmæssige oplevelser fra barndommen, som nager og og ligger ubearbejdede. Sessionen skaber ro og tryghed til at mærke, hvad du husker – og tid og plads til at reagere og tale om det.

Underviser

Udover at være praktiserende gestaltterapeut er Stefan udlært både som TD-kropsterapeut og certificeret TD-underviser hos metodens skaber, gestaltterapeuten David Kirk-Campbell. Læs mere her.

© Copyright 2014 - Nordisk Gestalt Institut ApS