Vælg rigtigt

Vil du tage dine timer hos en terapeut eller supervisor der ikke er underviser ved NGI, er det dit ansvar på forhånd at sikre dig, at dine terapitimer kan godskrives ifbm eksamen til gestaltterapeut. Terapeuten skal opfylde alle følgende krav:

  • eksamineret gestaltterapeut fra et anerkendt (evalueret) institut
  • have praksiserfaring
  • praktisere “ren” gestaltterapi – dvs. ikke i kombination med andre terapiretninger (dog undtaget visse kropsterapiretninger)
  • være godkendt af den fagansvarlige leder.

For studerende: Læs den detaljerede vejledning i grupperummet.

Er du i tvivl, så spørg den fagansvarlige leder.

Se NGI’s godkendte terapeuter ved at gå til siden “Undervisere og terapeuter” og vælg “Terapeuter” som sortering.
På samme måde kan du vælge at sortere på “Undervisere” “Træningsterapeuter” og “Supervisorer”

Kan jeg som 1.års studerende vælge min holdleder som terapeut?

Nej. Den vigtigste begrundelse er, at det på 1. år især drejer sig om personlig udvikling og gruppetryghed. Derfor skal der ikke gives anledning til, at holdet kan opleve alliancer mellem én studerende og en lærer.” Du kan søge terapi hos alle instituttets øvrige terapeuter eller træningsterapeuter (dog max 15 timer hos en kvinde og 15 timer hos en mand).

På 2. år, hvor du vil møde andre lærere og gruppen er etablere, kan du godt vælge din tidligere holdleder som terapeut. Det samme gælder på overbygningen, hvor du selvfølgelig kan gå i terapi / supervision hos din 1- års leder.

I tvivlstilfælde: spørg institutlederen.

© Copyright 2014 - Nordisk Gestalt Institut ApS