“På baggrund af uddannelser som sygeplejerske og gestaltterapeut har jeg i over 30 år været i psykiatrien i hovedstadsområdet. De fleste af årene har jeg arbejdet på Psykoterapeutisk Center Stolpegård med behandling af ikke-psykotiske lidelser i primært gruppeterapi – de senere år næsten udelukkende med patienter, der har både komplicerede angst/OCD lidelser og følgevirkninger efter en belastet opvækst. Og hvor man for at opnå varig bedring må arbejde sideløbende med begge dele.”

– Henrik Rose, gestaltterapeut (MPF).

Uddannelser

 • 1988-93: 4 årig Gestaltterapeutisk uddannelse (Gestalt Akademiet i Skandinavien)
 • 2003-04: Kognitiv adfærdsterapi, Kognitiv adfærdsterapi ved skizofreni
 • 2004-05: Træningsseminarer i Interpersonel psykoterapi med Anthony Bateman
 • 2006-07: Diplomuddannelse i klinisk Hypnoterapi, (Dansk selskab for klinisk hypnose)
 • 2009- 10: Videregående uddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • 2010-10: Advanced kursus i ACT ved prof. JoAnne Dahl
 • 2013-13: Supervisionskurser i ACT v Tobias Lundgren
 • 2016-17: Pågående uddannelseskurser i Schema terapi

Korte kurser i blandt andet:

Functional Analytic Psychotherapy, Somatic Experiencing, Mentalisering, Motivational Enhancing osv (ialt 43 kursusdage)

På lager

Heldagskursus om angst og angstbehandling

Underviseren vil formidle noget af sin store viden og erfaring om angst og OCD, illustreret med historier fra egen praksis. Han holder meget af gestaltterapiens fokus på nuet og at have opmærksomhed på, hvad der sker i kontakten med klienten.

Dog opdagede han tidligt, at den gestaltterapeutiske tilgang over for visse angstlidelser ikke var tilstrækkelig. I forbindelse med f.eks. panikangst, agorafobi og de tanker og tvangshandlinger der martrer mennesker med OCD, supplerede han derfor gestaltterapien med adfærdsterapiens fokus på konkret eksponering for at kunne hjælpe patienter og klienter bedst muligt.

Dagen tilrettelægges som en blanding af teori og praksis, og der lægges op til at tage udgangspunkt i dine egne klientsager og eksempler. Der er også plads til spørgsmål, meningsudveksling og drøftelser undervejs.

Kurset er for dig, der

 • vil dygtiggøre dig i at arbejde terapeutisk med klienter med angst og/eller OCD symptomer.
 • er  studerende på en psykoterapeutuddannelse, nyuddannet eller praktiserende psykoterapeut eller psykolog (NB: fra andre referencerammer end kognitiv adfærdsterapi og ACT)
 • ønsker teoretisk og praktisk viden om hvordan du kan integrere eksponeringsterapi med din egen, psykoterapeutiske referenceramme.
 • arbejder med eller behandler børn, unge eller voksne med angstproblematikker.

Angstramte mennesker

er tit undertrænede i bestemte opmærksomhedsfærdigheder – fx at fokusere og defokusere, flytte opmærksomheden med vilje osv. Derfor er det tit konstruktivt at integrere opmærksomhed på og træning af opmærksomheden i terapien. Og at tilskynde til at supplere med en egentlig mindfulness praksis for at opøve nærvær og accept af kropsligt ubehag.

Kurset vil i høj grad inddrage tilhørerne aktivt og bl.a. fokusere på:

 • Uddybende teoretisk viden om de forskellige angst- og OCD lidelser – fx hvad de har til fælles, og hvad der adskiller dem.
 • Hvad der vedligeholder og forværrer en angstlidelse. Og hvad kan terapeuten gøre, hvis klienten har symptomer fra flere forskellige angstlidelser?
 • Hvad er eksponering? Hvordan virker det teoretisk og praktisk – hvad kan terapeuten helt konkret gøre, og hvordan tilrettelægges eksponeringsterapien?
 • Hvilke fælder skal terapeuten undgå? Hvordan kan du motivere klienten til at gøre noget som er skræmmende?
 • Og ikke mindst: hvornår skal dine advarselslamper blinke – dvs. hvornår skal du undlade eksponering?
 • Praktiske øvelser til at arbejde med angst for angsten
 • Forslag til, hvordan terapeuten konkret kan bruge mindfulness-færdigheder i angst- og OCD behandlingen.

Reserver din plads nu. Der bliver rift om dem.

 • Tid: Lørdag 26. august 2017, kl. 10.00-17.00
 • Sted: La Oficina, Frederiksberg, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg
 • Pris: 1.395,- incl. kaffe, the & vand og let frokost.
 • Afbud: senest tirsdag, 1. august kl. 12.00
 • Kursusbevis udleveres.

DET PRAKTISKE

Når du har betalt depositum, modtager du en bekræftelse på den mailadresse, du har opgivet.

NB: Bruger du MobilePay, modtager du kun kvittering, hvis du trykker på den grønne knap “Fortsæt” i MobilePay-skærmbilledet. Denne funktion er fastlagt af MobilePay.

Bemærk venligst, at billetkøbet i overensstemmelse med gældende regler først trækkes på din konto, når afbudsfristen udløber.

Deponering af beløbet er blot en bekræftelse på, at du har forhåndsreserveret din plads. .

På lager

Artikel: Angstens mange ansigter

Download artikel

Kurset afholdes hos

La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg

© Copyright 2014 - Nordisk Gestalt Institut ApS