Bliv autentisk, tydelig og ansvarlig. I ord og handling

 • Har du kludder i kærligheden eller andre relationer?
 • Kan du sige fra og sætte grænser uden frygt for at blive upopulær eller svigtet?
 • Kender du til at føle dig udenfor, forbigået eller “kørt over”?

På dette forløb har du chancen for at opdage hvorfor – og forstå, hvordan du kan ændre modgang til medgang.

Det er en almindelig misforståelse, at enhver, der kan tale, også kan sige tingene ærligt og lige ud. Sådan er det ikke!

Et ord er en lille pakke, hvis indhold tit er skjult af indpakningen. For at mestre den rigtige kombination af budskabsformidling, lytning, spørgsmålsteknik må du have personlig indsigt og mod til at stå ved dig selv og dine egne grænser. Først da er du rustet til at vælge, hvordan du vil håndtere de konflikter, der uundgåeligt vil optræde på din vej

Mennesker kommunikerer med både krop, mimik, gestus, stemmeleje og -kraft. Og da vi lige som dyr taler med hele kroppen, er det mindst vigtige faktisk selve ordene. De udgør kun en lille del af et menneskes kommunikation, hvor vi står over for en anden.

Du udtrykker dig, afkoder ord og signaler med alt det, der ligger gemt i din bagage – alt dét, du har taget til dig og indoptaget i opvæksten, som egentlig virker forstyrrende på evnen til at være oprigtig. Og måske er du ikke engang altid bevidst om, hvornår du forklarer, undviger, stikker hvide løgne eller holder mund med, hvad du gerne ville sige.

 • Den, der har fået skænd for at sige sin mening, har lært at det er forbundet med ubehag og risiko for skænderi og relationsbrud at stå ved sin mening og vælger tit at fortie sin uenighed eller irritation.
 • Den, der har lært at det er svagt at vise sårbarhed, bruger måske vrede som svar i stedet for at stå ved at være ked af det.

Det giver slinger i budskaberne. Og i kommunikationen – med partner, børn, familie og kolleger.

Med andre ord: når du sender signaler, der enten understøtter, modsiger eller forvirrer det talte budskab, skabes der mistillid og afstandtagen. Det skader følelsen af nærhed og samhørighed med mellem mennesker. Både privat og på jobbet.

Når din kommunikation er kongruent, passer ordene og kropssproget sammen, og både din gennemslagskraft og troværdighed øges.
Det er nyttigt i alle menneskelige sammenhænge, uanset om du bruger kompetencerne som børnehavelærer, foredragsholder, virksomhedsleder eller forælder.

Styrk dine kommunikationskompetencer på 4 x 2 dage. Og lær at stå ved dig selv. Også i modvind.

Du lærer at

 • blive tydeligere og stå ved dig selv: være autentisk uden at skabe konflikt
 • mærke, hvad du vil og ikke vil. Og give udtryk for det på en respektfuld måde
 • sige nej, når du mener nej. Uden dårlig samvittighed
 • mærke, hvad der trigger din vrede, sårbarhed eller angst
 • styre dine  reaktion, så du taler med følelsen, men ikke fra følelsen
 • læse og forstå din og andres non-verbale kommunikation

Kurset kan bruges på to måder:

 1. som introduktion til psykoterapeutuddannelsen
 2. som selvstændigt udviklingsforløb med brugbare kommunikationskompetencer

Undervisningsform

Holdet er på max. 14 deltagere, for at der kan være god tid til hver enkelt. Derfor er der også to lærere hver gang.

Vi arbejder både i plenum, i mindre grupper og enkeltvis; hele tiden under læreropsyn. Undervisningen er oplevelsesorienteret, dvs. at du bliver undervist efter tankegangen “Først opleve, så forstå.” Det betyder, at du efter en følelses- eller kropsmæssig oplevelse også får en teoretisk forståelsesramme for, hvad du har gennemgået. Det sikrer, at din indsigt bliver integreret og kan bruges, når du går hjem.

Gestaltrammen er en holistisk menneskeforståelse. Derfor er din krop, dine følelser og din hjerne lige vigtige. Når de tre dele samarbejder, opnår du ro og overblik. Denne betragtning går som en rød tråd gennem alt, hvad du kommer til at beskæftige dig med.

Indhold

1. modul

MIN IDENTITET

Hvem er jeg?

Vi fokuserer på at lære hinanden at kende, for gennem kontakt med andre opdager vi, hvem vi også er.

Gennem samtale, refleksion, øvelser i gruppe og individuelt undersøger du, hvilke roller du spiller, hvilke masker du bærer, og hvad det gør for dig og din tydelighed og kontakt.

Arbejdet foregår i trygge, milde rammer, så du kan føle dig både tryg og udfordret.

På modulet vil du opleve

 • dit selvbillede og din selvopfattelse
 • hvordan dine følelser manifesterer sig
 • hvordan du oplever dig selv, og hvordan andre ser dig

2. modul

MINE RELATIONER

Hvad vil jeg? Hvad gør jeg?

Gennem øvelser og refleksion får du øje på, hvordan du bærer dig ad i relationer, hvordan du kommunikerer og hvordan du agerer i pressede situationer.

Du får støtte til at undersøge, hvordan du kan styrke det, du gerne vil have frem i lyset; sige dét, du vil sige og undgå destruktive handlemønstre, når det bliver svært.

Du møder dig selv i en støttende og tillidsfuld atmosfære med respekt for dig og dine grænser.

På modulet vil du opleve

 • hvordan du agerer i kontakt, og hvordan du afbryder kontakt
 • hvordan du giver og tager imod
 • hvordan du giver dig selv muligheder eller begrænsninger

3. modul

MIN HISTORIE

Hvordan blev jeg mig?

Og hvad har jeg med mig?

Du er rundet af din opvækst, og du bærer dét med dig, som du har taget ind. Vi gør tit det, vi har lært, fordi det virkede dengang vi var børn. Sommetider virker de tillærte mønstre bare destruktivt – og du undrer dig måske over, hvorfor du sommetider følger dem alligevel.

Det kan du ændre, når du opdager hvad det er. Og hvad du kan gøre i stedet.

På modulet vil du opleve

 • din livshistorie og de vigtigste prægninger
 • hvad du vil beholde af dét, du har med dig
 • hvordan du ligner din familie. Eller det modsatte,

4. modul

MIN KROP

Hvordan kommunikerer jeg autentisk?

Din krop er et forunderligt, kraftfuldt og fintfølende og uundværligt instrument, når du vil afsende og modtage budskaber. Når du bruger kropssprog, som passer til ordene, bliver kommunikationen autentisk. Du får også opmærksomhed på, hvordan du aflæser andres kropslige kommunikation.

Med respekt for egne grænser undersøger du, hvordan du kan bruge kroppen i din kommunikation. Og hvordan den kan være både dit kompas og rat, når den samarbejder med dit hoved. For så er din krop nemlig klog.

På modulet vil du opleve

 • hvordan du kan bruge kroppen til at mærke, hvad der er rigtigt og forkert for dig
 • hvilke ressourcer, følelser og minder din krop gemmer på og hvordan du kan tage dem i brug.

Undervisere

Klaus Lagermann

Exam. gestaltterapeut (NGI)

Under uddannelse til kropsterapeut
Medlem af institutledelsen (IT, regnskab og økonomi)

 • Praksis: Indre Østerbro
 • Civiløkonom, HA
 • Selvstændig iværksætter igennem 20 år.

“Jeg er en tænksom natur og et sammensat menneske, og måske derfor har jeg været vidt omkring i både liv og karriere. Professionelt har jeg beskæftiget mig med så forskellige emner som IT, børsmægling og helsekost, og privat er jeg glad for sport og udendørsaktiviteter, rockmusik, bøger og film. Jeg er en dedikeret bedstefar og elsker at lege. Terapien er for mig et af de mest betydningsfulde emner jeg har været omkring, og jeg forbløffes og berøres igen og igen af de livshistorier og ressourcer, jeg møder hos andre mennesker.”

Undervisere

Betinna Sidor

Exam. gestaltterapeut (NGI)

Website: www.mindground.dk
LinkedIn profil her

“Jeg tror på, at vi kan nå langt selv og endnu længere, når vi er sammen med et andet menneske på rejsen. I min terapi tilbyder jeg dig en stabil og respektfuld rejsefælle, hvor du kan hente inspiration og mod til at mærke og derigennem få klarhed.

I over ti år har jeg arbejdet som HR chef i det private med fokus på organisations- og kompetenceudvikling, rekruttering, personalejura og markedsføring, herunder coaching, arbejde med gruppeprocesser, stress og krisehåndtering. Oprindeligt er jeg uddannet skolelærer, haft min egen billedkunstskole for børn, skrevet bøger og været omkring karrierecoaching og search & selection branchen.”

Tilmelding

Tilmeld dig ved at

 1. betale depositum (1.950.-)
 2. udfylde og sende nedenstående blanket

På lager

Husk at udfylde tilmeldingsblanketten (se nedenfor)

Tilmelding

Tilmeldingen er bindende for alle fire moduler. Modulerne kan ikke købes enkeltvis.

 • Pris: kr. 9.950,- incl. evt. logi. Forplejning er for egen regning.
 • Tilmelding: Når du har betalt depositum kr. 1.950,- og indsendt udfyldt ansøgning (se nedenfor), modtager du en bekræftelse på betaling og bliver kontaktet vedr. din optagelse snarest.
 • NB: Dit depositum trækkes først på din konto når det kan bekræftes, at holdet bliver oprettet, dvs. 4. februar 2018

Når holdet er oprettet, modtager du information og kan vælge mellem to betalingsmuligheder for den resterende kursusafgift, kr. 8.000,-

Spar kr. 500,-  sådan:

 1. Early Bird rabat: tilmeld dig senest mandag 15. januar og slå 500,- af kursusprisen, der bliver 9.450,-
 2. Samlet betaling: Betal hele restbeløbet 3 uger før første mødedato og få kontantrabat kr. 500,- .
  (kursuspris ialt kr. 9.450,-)

  NB: Rabatterne kan ikke kombineres.

Delbetaling af restbeløbet: 

 • Med kontant- eller early-bird rabat: kr. 2000,- pr. modul de første 3 gange og kr. 1.500 for sidste modul, dvs. kr. 7.500 udover depositum, ialt kr. 9.450,-
 • Uden rabat: kr. 2.000,- pr. modul (4 gange),  dvs. kr. 8.000 udover depositum. Ialt , ialt kr. 9.950

Tilmeldingsfrist: 3. februar 2018

Om betaling

 • Når din betaling er gennemført og accepteret, modtager du en ordrebekræftelse (bevis på betaling af depositum) på den mailadresse, du har opgivet. Du får også tilsendt en tilmeldingsblanket, som skal udfyldes med dine personlige oplysninger.
 • Før opstart og før hvert efterfølgende modul modtager du en indkaldelse med praktisk information og frivillige læseforslag.
 • Modtager du ikke ordrebekræftelsen, så tjek venligst dit spamfilter. Er den heller ikke havnet dér, så henvend dig til info@nytngi.dk.
 • Bemærk venligst, at beløbet iflg. købelovens bestemmelser først debiteres din konto, når holdet er oprettet, og du har fået besked om det.
  Du vil derfor først se trækket på din konto efter denne dato.

Afbud

 • Op til 4 uger før forløbsstart returneres kr. 1.500,- (depositum minus i adm. gebyr).
 • Ved senere afbud: ingen refusion. Tilmeldingen er bindende.

Undervisningstider

 • Lørdag kl. 10.00-18.00
 • Søndag kl. 10.00-16.00

 • Modul 1
 • Modul 2
 • Modul 3
 • Modul 4
 • 03.-04. marts 2018
 • 07.-08. april 2018
 • 05.-06. maj 2018
 • 09.-10. juni 2018

Praktiske oplysninger

 • Sted: Nordisk Gestalt Institut, N.W.Gadesvej 4A, 3480 Fredensborg
 • Forplejning: Kaffe, te. Frokost medbringes. Evt. middag for egen regning.
 • Overnatning: Gratis under enkle forhold.
  Vi har madrasser, dyner og puder – du medbringer selv sengetøj og håndklæde.
  Alternativt findes der et udmærket, prisvenligt vandrerhjem i gåafstand fra instituttet.
 • Holdstørrelse: Min. 8, max. 14
 • Kursusbevis: Udstedes ved fremmøde på alle 4 moduler.
  Vælger du derefter at tilmelde dig 1. år på psykoterapeutuddannelsen, får du godskrevet kr. 1.000,- på 1. års kursusafgift.

Tilmeldingsblanket

JEG VIL GERNE DELTAGE PÅ INTENSIVKURSET I TYDELIG KOMMUNIKATION

NGI er anderledes, fordi vi har valgt

 • at være et lille institut
 • at begrænse holdstørrelsen til 14
 • at vægte krop, sind, sjæl følelse og tanke lige tungt
 • at arbejde holistisk for at støtte det unikke individs  vækst
 • at tilbyde alle moduler som internat

Vi bor i en 300 kvm patriciervilla midt i en gammel have, og alle moduler er internater (for dem, der ønsker det) med gratis overnatning. Vi praktiserer moderne gestalt med vægt på gruppeprocesser og opdaterer løbende vores teoretiske viden og formidling med den nyeste viden på områder som tilknytning, neuroaffektivitet m.m..

Underviserkredsen er håndplukket og sammentømret, og vi kan lide hinanden og dét, vi laver. Vi er meget forskellige og alligevel enige om, hvad vi vil med NGI. Vi er veluddannede, erfarne, kreative og spirituelle og har tilsammen omkring 125 års erfaring i at uddanne terapeuter (dem har NGI eksamineret ca. 300 af siden 1992).

Og så har vi har en særlig “NGI-ånd” som hænger i rummene og viser sig når som helst tidligere eller igangværende NGI’ere er sammen. Det er en udefinerbar blanding af omsorg, interesse, fanden-i-voldskhed og – ja, kærlighed. Som børn måtte vi tage den familie, vi fik. På NGI knyttes der venskaber for livet, og ordet ‘familie’ får en helt ny mening.

Hvad er gestaltterapi?

Hanne Hostrup, der med mellemrum holder foredrag i NGI-regi, har været med i gestaltfagets udvikling i Danmark hele vejen. Lige fra dengang, gestaltterapien blev introduceret i Danmark i 70erne og praktiseret som det, hun kalder ‘tju-bang-terapi.’

Måske er det årsagen til. at så mange tror, at gestalt er noget med barske konfrontationer og hidsig råben af en tom stol.

Den moderne gestaltterapi er omsorgsfuld, virkelighedsnær og transformerende. Formålet er ikke at blive en anden, men at blive dig selv.

Læs Hannes gennemgang af gestaltterapien i den lille ebog – den levende og ligetil fortalt. God at blive klogere af.

© Copyright 2014 - Nordisk Gestalt Institut ApS