ET VELFORMULERET PROBLEM ER HALVVEJS LØST

Det er sjældent problemet, der er problemet – det er langt oftere måden at betragte problemet på, der er problemet.

Coachens opgave er at hjælpe sin klient med at tydeliggøre og definere problemet, støtte ham i at finde meningsfulde løsninger og ændre en situation eller et mønster, så det stemmer overens med hans ønsker. Kunsten er at hjælpe så lidt som muligt – og så meget som nødvendigt, Hverken mere eller mindre.

Coachen

  • støtter klienten i at skabe visioner og mål for de relevante aspekter af klientens liv – og i at finde og fastlægge strategier, der kan føre frem til disse mål.
  • arbejder på klientens forudsætninger og udnytter og afdækker eksisterende ressourcer, ligesom han/hun giver råd, støtte og vejledning i hvordan klienten kan tilegne sig manglende kapaciteter.
  • giver ærlig og konstruktiv feed–back i hele processen.

Coaching er altså velegnet til at afklare og målsætte sig, både personligt og og professionelt. Muligheder, potentialer og ressourcer trækkes i forgrund, mens begrænsninger og negative overbevisninger træder i baggrund.

Gennem at udvikle og træne gestalttankens grundlæggende filosofi og metode lærer du at coache mennesker på alle niveauer, uanset jobfunktion, køn og alder. Gestaltfilosofiens menneskesyn er holistisk og humanistisk med respekt for den enkeltes særpræg. Det betyder, at vi træner vores kursister i at møde den anden i et åbent, facitløst felt, hvor alt, hvad der er problemrelevant frit kan undersøges.

Bliv Gestaltcoach

Hvis du kan lide at beskæftige dig med andre og at sparre, problemløse og støtte andre i personlig eller faglige udfordringer, så er Gestaltcoaching måske noget for dig. Uddannelsen ligger i naturlig forlængelse af en basis som fx Gestaltpraktiker eller terapeut – men coaching kan læres af alle, der har et ønske om at arbejde seriøst med at hjælpe og støtte andre mennesker. Hvis dit erhverv er skolelærer, præst, pædagog, sygeplejerske, virksomhedsleder, projektansvarlig eller du simpelthen møder og skal samarbejde med mange mennesker hver dag, kan du have stort udbytte af at bruge coachingkonceptets tilgang til andre mennesker. Det gælder også, når du står overfor mennesker i  udfordrende situationer med fx tvivl, rådvildhed, utilfredshed, stress, manglende motivation eller arbejdsglæde.

Når man betragter coachingsamtalens metoder, kan det ligne en almindelig, god samtale. Men det enkle er ikke altid nemt. Coachen skal lære at være i fuld kontakt med sin klient – og samtidig være skarp på evnen til at holde sig på sin egen banehalvdel. Det er tit lettere sagt end gjort. Mennesker, der interesserer sig for mennesker, kan nemt gå i fælden med at fortælle om egne erfaringer, tanker, give fif og råd. Det er ikke coaching, men simpel erfaringsudveksling.

Du investerer i dig selv og i fremtiden

Når du er eksamineret Gestaltcoach fra NGI, kan du sidde roligt i coachstolen – parat til at møde ethvert individ i enhver problemstilling, fordi du er trænet i at lytte og stille forskellige typer spørgsmål, som gør mennesket overfor dig i stand til at lytte indad og finde svaret i sig selv. En brugbar aha-oplevelse kommer indefra, dvs. ikke fra dig. Det er nok grunden til, at indsigter gør en forskel. Og at gode råd og forsætter sjældent gør.

På coachinguddannelsen investerer du dig selv ved at samarbejde med dine medkursister og stille dig til rådighed både som coach og coachee.
Se en detaljeret beskrivelse af modulernes indhold her.

Undervisere

Vores undervisere er garvede gestaltterapeuter og coaches med mange års erfaring.

Sted

Uddannelsesdagene afholdes i vores rummelige, smukke kursusvilla i Fredensborg. De ligger på tirsdage og onsdage.
Træningsaftner holdes i København. Begge steder har gode p-forhold og nem tilgang med offentlig transport.

Forudsætninger

For at blive certificeret skal du deltage på samtlige undervisningsdage på modulerne og have mod på at sætte dig selv i spil i træningen, både som coach og klient.

Træningsaftenerne er ikke obligatoriske, men kan stærkt anbefales, fordi de medvirker til, at du oparbejder fortrolighed med coach-rollen og giver en vis rutine.

Se pris, tilmelding og vilkår

Loading Quotes...

Hvad koster uddannelsen?

Prisen for Coachuddannelsen er kr. 24.500,- Kursusafgiften er ikke momsbelagt.

Prisen inkluderer

6 moduler á 2 dage (9.30-16.00) på kursusstedet i Fredensborg

og

5 træningsaftener (17.00-20.00) på Østerbro i København

  • Kursusmateriale
  • Eksaminering og certificering på 5. modul
  • Frokost, frugt, te og kaffe

Adgangskrav

Du skal være fyldt min. 28 år og have en vis erhvervserfaring.

Uddannelsens indhold og struktur

Undervisningsmodulerne fordeles over 6 måneder og er placeret på tirsdage og onsdage

  • 6 x 2 undervisningsdage kl. 9.30-16.00. Frivillig aftentræning 5 x 3 timer. Skriftlig teoriprøve på 6. modul
  • Praktisk prøve på 6. modul
  • Løbende supervision og evaluering

Undervisningen er sammensat af teori, træning og supervision. Mellem hvert modul mødes gruppen til en træningsaften på 3 timer.

Læs mere her

© Copyright 2014 - Nordisk Gestalt Institut ApS